โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹Here are a few programs and classes that are available for adults in our community to take part in at Jurupa Valley High School!                    

โ€‹                          Screenshot 2024-02-28 110636.jpg  

โ€‹

 JVHS  Zumba Flyer.pngโ€‹Screenshot 2024-02-28 111422.jpg

Screenshot 2024-02-28 114518.jpg Screenshot 2024-02-28 114546.jpg

โ€‹โ€‹Finan1.png Finan1.png


Eng TriP.png  Span TriP.png
โ€‹