Regular Bell Schedule 2016-2017

PERIOD

START

END

Period 1

7:15

8:09

Period 2

8:15

9:09

Advisory

9:15

9:38

Period 3

9:44

10:38

Period 4

10:44

11:38

Lunch

11:40

12:10

Period 5

12:16

1:10

Period 6

1:16

2:10

 
 

Late Start Bell Schedule 2016-2017

PERIOD

START

END

Period 1

9:00

9:41

Period 2

9:47

10:28

Advisory

None

None

Period 3

10:34

11:17

Period 4

11:23

12:04

Lunch

12:06

12:36

Period 5

12:42

1:23

Period 6

1:29

2:10

Special Bell Schedules:

Modified Bell Schedule — January 9, 2017

 
 
 Semester Final Exams
 
Wednesday December 14, 2016 

   Period 17:15 a.m.8:56 a.m.101 min.Instruction
    Period 39:02 a.m.10:43 a.m.101 min.Instruction
    Period 510:49 a.m.12:30 p.m.101 min.Instruction
 
Thursday December 15, 2016
 
   Period 27:15 a.m.8:56 a.m.101 min.Instruction
    Period 49:02 a.m.10:43 a.m.101 min.Instruction
    Period 610:49 a.m.12:30 p.m.101 min.Instruction


 
Senior Schedule:
 
Senior Finals - TBA
Senior Check-out - TBA
 

Graduation
TBA 2017